Sensomotoryka – co to takiego ?

4025
wyświetleń
Sensomotoryka

Sensomotoryka czyli dostarczania zewnętrznych bodźców dotykowych i wizualnych.

System nerwowy człowieka jest złożony a początek jego rozwoju zaczyna się już w łonie matki. Sensomotoryka to istotny proces w rozwoju psychicznym i fizycznym dziecka. Maluchy już po dwóch miesiącach od poczęcia zaczyna reagować na dotyk. Znany szwajcarski psycholog Jan Piaget wyodrębnił cztery stadia rozwoju poznawczego. Polegającą one na przechodzeniu od myślenia sensoryczno-motorycznego do myślenia formalnego. Każde wrażenia (bodziec), przeżycia (sekwencja bodźców), doświadczenia (ocena, uogólnienie) oraz pamięć (wspomnienie, porównanie) tworzą w mózgu sieć neuronalną. Odruchy wczesnodziecięce stanowią podstawę do kształtowania układu nerwowego każdego z nas.

Odruchy wczesnodziecięce

Odruchy wczesnodziecięce to wszystkie czynności i reakcje, które pomagają niemowlakowi w jego pierwszych tygodniach życia. To właśnie dzięki odruchom mózg uczy się wzorców ruchu we właściwej kolejności. Człowiek rodząc się z takimi zaprogramowanymi wzorcami ruchowymi, wykorzystuje je do osiągania kolejnych etapów rozwoju. Przez każdy ruch, działanie, naśladowanie, omijanie, obracanie, odwracanie tworzy się przestrzenny układ odniesienia. Bardzo ważne jest więc raczkowanie, ponieważ dzieci w tej fazie uczą się wielu ważnych funkcji mózgu. Należą do nich również liczne i nowe wzorce ruchowe, które wypierają odruchy wczesnodziecięce.

Rodzice, którzy opiekują się dziećmi w fazie raczkowania zawsze boją się o ich bezpieczeństwo. Maluchy wspinają się, wkładają wszystko do buzi, ściągają przedmioty ze stołu, dotykają wszystkiego, co mają w swoim zasięgu ręki. To jest właśnie ten czas na idealny rozwój. W związku z tym nie krępujmy ruchów dziecka i nie ograniczajmy go. Dziecko długo pozostawione w łóżeczku, kojcu czy na łóżku, otoczone całą masą poduszek może zacząć później raczkować, a nawet z opóźnieniem nauczyć się chodzić. Pozwólmy dziecku poznawać świat samemu a my jako rodzice możemy się temu bacznie przyglądać.

Sensomotoryka – Ruch

Dziecko w rozwoju ruchowym kształtuje również zręczność, która pozwala np. na rzut piłką do celu przy zachowaniu stabilności całego ciała. Zdolność ta sterowana jest niezależnie od woli. Utrata stabilności prowadzi do utraty mobilności, dlatego niepokojącymi zachowaniami u dziecka mogą być: unikanie, spowolnienie i utrudnienie ruchu, a nawet jego brak. Przekłada się to na trudność w wykonywaniu zadań, które dla innych dzieci nie będą stanowić problemu. Zarówno w trakcie pisania i czytania, jak i uprawiania sportu oraz realizowania drobnych czynności, jak szczotkowanie zębów lub otwieranie drzwi, dzieci mogą mieć problem z szybkością i precyzją.

Rozwój każdego dziecka przebiega bardzo indywidualnie. Jako rodzice nie możemy porównywać naszych pociech z innymi. Każde dziecko jest inne, jedno zaczyna np. siedzieć samo mając 6 miesięcy, a inne będzie potrzebowało na to więcej czasu. Nie możemy zakłócać rytmu rozwojowego dziecka a jedynie pomóc mu, aby rozwijało się w dobrym kierunku.

Spędzając czas z dzieckiem spędzajmy go aktywnie. Pomóżmy naszym maluchom poznawać świat dzięki dostarczaniu im odpowiednich bodźców. Zapraszam na przykładowe film związane z sensomotoryką.

Pozdrawiamy Ola i Michalinka 🙂